Skagen-lejligheder.dk

Leje- og betalingsbetingelser

Lejekontakt:

Bestilling af et lejemål sker ved henvendelse på tlf. 40 26 38 81, Betina@skagen-lejligheder.dk, eller her på siden. Derefter sendes lejekontrakt,

med lejerens navn, husets adresse, konto oplysninger, samt lejeperiode. Ved ankomst afleveres lejekontrakten til repræsentanten for

Skagen-lejligheder, som udlevere husets nøgler.

Betalingsbetingelser:

Ved lejemålets indgåelse forfalder 50% af lejen. Beløbet skal være Skagen-lejligheder i hænde senest

8 dage fra modtagelsen af lejekontrakten.

Det restende beløb, skal være Skagen-lejligheder i hænde senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse.

Ved bestilling senere end 30 dage før lejemålets begyndelse, forfalder det fulde beløb til betaling med

det samme.

Såfremt det fulde beløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Skagen-lejligheder uden yderligere varsel annullere lejeaftalen

Lejeren hæfter for alle omkostninger i denne forbindelse. Skagen-lejligheder har herefter ingen forpligtigelser over

for lejer.

Annullering af lejekontrakt:

Lejer kan til enhver tid annullere lejeaftalen. Afbestilling skal ske skriftlig til Skagen-lejligheder.

Indtil 30 dage førlejemålets påbegyndelse: 25% af den totale leje, dog mindst kr. 500,00.

Mindre end 30 dage før lejemålets påbegyndelse: 80% af den totale leje.

På ankomstdagen, eller evt. udblivelse: 100% af den totale leje.

 

https://www.skagen-lejligheder.dk/privatlivspolitik/